Màster oficial en Política Social, Treball i Benestar

Una formació interdisciplinària i de qualitat en polítiques socials i de benestar, amb perspectiva comparada. Hi trobaràs les eines clau per treballar en aquest camp

Pla d'estudis Màster Oficial - Política Social, Treball i Benestar

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar és de 60 ECTS. Consta de tres mòduls obligatoris més el Treball Final de Màster que també és obligatori

  • L'estudiant ha de cursar un total de 60 ECTS.
  • Consta de 18 crèdits obligatoris
  • El treball final de Màster és obligatori i consta de 12 crèdits, que es realitzen de forma anual, però dividits en dos semestres amb 6 crèdits en cadascun.

Inici de curs

27/09/2022

Estructura del pla d'estudis

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 18
Optatius 30
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

 

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Globalització i Model Social Europeu 6 OB
Metodologia i Tècniques de Recerca Social 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Treball, Gènere i Organització Social de l'Atenció 6 OB
Dret Social i Relacions Laborals Comparades 6 OT
Gestió de la Diversitat Religiosa 6 OT
Globalització, Polítiques Educatives i Desigualtats 6 OT
Metodologia Avançada de Recerca Social 6 OT
Polítiques d'Igualtat entre Homes i Dones a Europa: Treball, Salut i Vida Quotidiana 6 OT
Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea 6 OT
Polítiques Migratòries i Integració Social 6 OT
Polítiques Redistributives i Estats del Benestar Comparats 6 OT
Pràctiques Externes 6 OT

 

 

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius