Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar

Una formació interdisciplinària i de qualitat en polítiques socials i de benestar, amb perspectiva comparada. Hi trobaràs les eines clau per treballar en aquest camp

Pla d'estudis Màster Oficial - Política Social, Treball i Benestar

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Treballs de fi de màster

El Treball de Fi de Màster (TFM) té com a objectiu que l'alumnat apliqui el coneixement teòric i metodològic adquirit durant el màster per portar a terme una petita recerca, dissenyar un projecte d’intervenció social o realitzar una petita avaluació d’alguna política. Des de l'inici del programa, i de forma simultània a la realització de tots els mòduls, s'iniciarà el procés d'adquisició de les eines metodològiques de recerca i anàlisi necessàries per a desenvolupar correctament el TFM. Aquests continguts s’orienten a dotar del màxim de rigor i qualitat metodològica al TFM.

El Treball de Fi de Màster estarà tutoritzat per un/a tutor/a coneixedor/a de la temàtica plantejada, que en farà l’assessorament continuat. A més, l’alumnat haurà de presentar el progrés del seu treball en dues Sessions de Seguiment, en què un/a avaluador/a extern/a validarà que el treball es desenvolupa correctament. Finalment, es farà una defensa del TFM davant un tribunal. En el TFM caldrà justificar l’objecte d'estudi, definir el marc conceptual i el disseny metodològic i utilitzar correctament els mètodes i tècniques qualitatives i quantitatives adients per generar la informació pertinent i analitzar-la.