Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar

Una formació interdisciplinària i de qualitat en polítiques socials i de benestar, amb perspectiva comparada. Hi trobaràs les eines clau per treballar en aquest camp

Pla d'estudis Màster Oficial - Política Social, Treball i Benestar

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44033 - Globalització i Model Social Europeu

 44034 - Metodologia i Tècniques de Recerca Social

 44035 - Treball de Final de Màster

 44036 - Treball, Gènere i Organització Social de l'Atenció

 42713 - Dret Social i Relacions Laborals Comparades

 44041 - Gestió de la Diversitat Religiosa

 44040 - Globalització, Polítiques Educatives i Desigualtats

 44038 - Metodologia Avançada de Recerca Social

 42715 - Polítiques d'Igualtat entre Homes i Dones a Europa: Treball, Salut i Vida Quotidiana

 44037 - Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea

 44039 - Polítiques Migratòries i Integració Social

 42717 - Polítiques Redistributives i Estats del Benestar Comparats

 42718 - Pràctiques Externes