Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Nanoelectrònica , Nanobiotecnologia i Nanomaterials, les  especialitats que conformen el programa d'acord amb les tres grans temàtiques que es tracten en els centres que organitzen el màster

Pla d'estudis Màster Oficial - Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

La nostra proposta de MU en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology , de perfil investigador , és de 60 ECTS a cursar en un únic curs acadèmic .

Aquest màster s'estructura en tres especialitats : Nanoelectrònica , Nanobiotecnologia i Nanomaterials , d'acord amb les tres grans temàtiques dins de la N + N que es tracten en els instituts d'investigació i Facultats i escoles que participen en la docència del màster .

Cadascuna de les especialitats s'estructura en 2 mòduls obligatoris , comuns per a tots els estudiants de màster , el treball de fi de màster i l'elecció de 5 mòduls optatius entre una oferta total de 13 , dos dels quals vindran determinats i correspondran als obligatoris de l'especialitat triada . En el mòdul obligatori de màster Propietat intel · lectual i transferència de tecnologia , l'estudiant es familiaritzarà amb les diferents etapes de la gestió de la propietat intel · lectual i els diferents mecanismes per a la seva explotació comercial , mentre que el mòdul obligatori d'Estat de l'art i metodologies per a la investigació consistirà en un mòdul majoritàriament preparatori en el qual s'exposarà l'estudiant als tòpics d'investigació actuals tant dins com fora del Barcelona Nanotechnology Cluster - bellaterra ( BNC - b ) , i en què s'ajudarà l'estudiant a adquirir el mètode de treball científic per poder desenvolupar el seu treball de recerca que constituirà el Treball de Fi de Màster d'una manera autònoma i eficient .

Per a cadascuna de les especialitats , dues obligatòries d'especialitat i una optativa específica proporcionen la singularitat necessària per a cada especialitat . D'altra banda , oferim una sèrie d'optatives ( rang des M13 a M16 ) que proporcionen eines que poden ser d'interès en qualsevol de les especialitats . Finalment , donat el caràcter multidisciplinari i sinergístico de les nanotecnologies , creiem oportú que alguna de les obligatòries d'especialitat s'ofereixin als alumnes d'una especialitat diferent , per tal de fer més visible les aplicacions dels ensenyaments de l'especialitat pròpia.

Horaris

Horaris Màsters Oficials

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 30
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

Especialitat en Nanoelectrònica

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Estat de l'Art i Metodologies per a la Recerca 9 OB
Propietat Intel·lectual i Transferència de Tecnologia 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Caracterització Elèctrica i Fiabilitat 6 OT*
Dispositius Nanoelectrònics 6 OT*
Microscòpies de Sonda Local 6 OT**
Nanofabricació Avançada 6 OT**
Nanotecnologia per al Diagnòstic 6 OT**
Sistemes Nanoelectromecànics (NEMS) 6 OT**
Tècniques de Caracterització de Materials 6 OT**
Tècniques de Simulació 6 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits

 

Especialitat en Nanobiotecnologia

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Estat de l'Art i Metodologies per a la Recerca 9 OB
Propietat Intel·lectual i Transferència de Tecnologia 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Nanotecnologia per a Teràpia i Remediació 6 OT*
Nanotecnologia per al Diagnòstic 6 OT*
Espectroscòpies amb Radiació de Sincrotró 6 OT**
Microscòpies de Sonda Local 6 OT**
Nanofabricació Avançada 6 OT**
Química Biomolecular 6 OT**
Tècniques de Caracterització de Materials 6 OT**
Tècniques de Simulació 6 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits

 

Especialitat en Nanomaterials

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Estat de l'Art i Metodologies per a la Recerca 9 OB
Propietat Intel·lectual i Transferència de Tecnologia 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Nanoquímica: des de Molècules Petites fins a Materials Nanoporosos 6 OT*
Propietats Físiques Avançades de Nanomaterials 6 OT*
Dispositius Nanoelectrònics 6 OT**
Espectroscòpies amb Radiació de Sincrotró 6 OT**
Microscòpies de Sonda Local 6 OT**
Nanofabricació Avançada 6 OT**
Nanotecnologia per a Teràpia i Remediació 6 OT**
Sistemes Nanoelectromecànics (NEMS) 6 OT**
Tècniques de Caracterització de Materials 6 OT**
Tècniques de Simulació 6 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius