Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Nanoelectrònica , Nanobiotecnologia i Nanomaterials, les  especialitats que conformen el programa d'acord amb les tres grans temàtiques que es tracten en els centres que organitzen el màster

Pla d'estudis Màster Oficial - Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43429 - Estat de l'Art i Metodologies per a la Recerca

 44417 - Treball de Final de Màster

 43431 - Caracterització Elèctrica i Fiabilitat

 43430 - Dispositius Nanoelectrònics

 43438 - Espectroscòpies amb Radiació de Sincrotró

 43441 - Microscòpies de Sonda Local

 43439 - Nanofabricació Avançada (2022-23)

 43436 - Nanoquímica: des de Molècules Petites fins a Materials Nanoporosos

 43434 - Nanotecnologia per a Teràpia i Remediació

 43433 - Nanotecnologia per al Diagnòstic

 43437 - Propietats Físiques Avançades de Nanomaterials

 43435 - Química Biomolecular

 43432 - Sistemes Nanoelectromecànics (NEMS)

 43442 - Tècniques de Caracterització de Materials

 43440 - Tècniques de Simulació