Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Logistics and Supply Chain Management

Pla d'estudis Màster Oficial - Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management consta de 120 crèdits a cursar en dos cursos acadèmics amb un total de quatre semestres de 30 crèdits cadascun.

Horaris

Als màsters oficials de la UAB majoritàriament es realitzen les classes presencials en horari de tarda, a partir de les 15 hores, de dilluns i divendres. Segons el semestre poden ser tots els dies de la setmana o només alguns. Normalment, s'estableixen els horaris semestrals intentant que les classes estiguin concentrades en dos o tres dies a la setmana

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 54
Optatius 36
Treball de fi de màster 30
TOTAL 120

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Anàlisi de Sistemes 6 OB*
Fonaments de Logística i Gestió de Cadenes de Subministrament 6 OB*
Gestió de Projectes 3 OB*
Presa de Decisions 9 OB*
Fonaments d'Economia i Empresa 6 OT*
Fonaments d'Enginyeria 6 OT*
Dimensió Europea de la Logística i de la Gestió de Cadenes de Subministrament 3 OB**
Gestió de Flux en Xarxes de Subministrament 9 OB**
Habilitats en gerència 6 OB**
Manipulació de Material i Tecnologies de Transport 6 OB**
Tecnologies de la Informació 6 OB**

* Mòduls a cursar a la Universitat Autònoma de Barcelona
** Mòduls a cursar a la Rîgas Tehniskâ Universitâte


Especialitat de Logística del Transport (Universitat Autònoma de Barcelona)(no s'ofereix el curs 2017-18)

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Segon curs    
Treball de Fi de Màster 30 OB
Economia i Legislació dels Sistemes de Transport 5 OT*
Fonaments d'Infrestructures i Serveis de Transport 5 OT*
Gestió de Sistemes de Transport 5 OT*
Modelització i Optimització de Sistemes de Transport 9 OT*
Presa de Decisions en Sistemes de Transport 6 OT*

* Obligatoris d'especialitat


Especialitat de Sistemes d'Informació en Logística (Rîgas Tehniskâ Universitâte)

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Segon curs    
Treball de Fi de Màster 30 OB
Gestió en Logística 13.5 OT*
Sistemes d'Informació en Logística 16.5 OT*

* Obligatoris d'especialitat


Especialitat d'Enginyeria i Implementació de Sistemes Logístics (Technische Hochschule Wildau)

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Segon curs    
Treball de Fi de Màster 30 OB
Disseny i Anàlisi de Sistemes de Manipulació de Materials 10 OT
Disseny i Anàlisi de Sistemes de Transport 10 OT
Especificació i Avaluació de Sistemes de Control i Gestió Logística 10 OT*
Implementació i Llançament de Sistemes Logístics 10 OT*

* Obligatoris d'especialitat


Especialitat d'Enginyeria de Sistemes Logístics (Montanuniversität Leoben) (no s'ofereix el curs 2017-18)

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Segon curs    
Treball de Fi de Màster 30 OB
Disseny de Fluxes d'Informació 10 OT*
Enginyeria de Processos 10 OT*
Gestió de Projectes d'Enginyeria 5 OT*
Sistemes Logístics 5 OT*

* Obligatoris d'especialitat


OB: Obligatoris
OT: Optatius