Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Logistics and Supply Chain Management

Pla d'estudis Màster Oficial - Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42632 - Anàlisi de Sistemes

 42633 - Dimensió Europea de la Logística i de la Gestió de Cadenes de Subministrament

 42640 - Fonaments de Logística i Gestió de Cadenes de Subministrament

 42644 - Gestió de Flux en Xarxes de Subministrament

 42645 - Gestió de Projectes

 42649 - Habilitats en gerència

 42651 - Manipulació de Material i Tecnologies de Transport

 42653 - Presa de Decisions

 42657 - Tecnologies de la Informació

 42642 - Fonaments d'Enginyeria

 44669 - Treball de Final de Màster

 42635 - Disseny i Anàlisi de Sistemes de Manipulació de Materials

 42639 - Especificació i Avaluació de Sistemes de Control i Gestió Logística

 42648 - Gestió en Logística

 42650 - Implementació i Llançament de Sistemes Logístics

 42655 - Sistemes d'Informació en Logística