Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica

La UAB ofereix l’únic màster especialitzat en Arqueologia prehistòrica a Espanya. Prioritza la formació pràctica i interdisciplinar, i la integració en equips de recerca d’excel·lència

Pla d'estudis Màster Oficial - Arqueologia Prehistòrica

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

Titol que s'obté:

Màster Universitari en Arqueologia prehistòrica

Descripció del màster

El màster en Arqueologia Prehistòrica consta de 60 crèdits ECTS, articulats en quatre tipus de mòduls: obligatoris, optatius, pràctiques externes i Treball de Final de Màster. En total, es cursaran vuit mòduls de 6 crèdits, dels quals tres són obligatoris, i un mòdul de 12, corresponent al Treball de Final de Màster. No es preveuen especialitats, si bé la notable oferta d’optativitat en mòduls de contingut analític permet dissenyar currículums adequats a les diverses expectatives formatives i laborals de l’alumnat.

Inici de curs

02/10/2023

Horaris

Les sessions lectives començaran a les 16,00 h i finalitzaran a les 19,00 h. Consulteu el pdf adjunt (ATENCIÓ: algunes de les sessions programades poden patir canvis en el dia d’impartició, que seran degudament informats amb prou antelació)

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 12
Optatius 30
Treball de fi de màster 12
Pràctiques externes 6
TOTAL 60

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Arqueologia Social: Teories, Mètodes i Discursos 6 OB
Arqueologia, Espai i Temps: Teoria Social i Mètodes Computacionals 6 OB
Pràctiques Externes 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Arqueobotànica: Gestió Social de Recursos Vegetals 6 OT*
Arqueozoologia: Gestió Social de Recursos Faunístics 6 OT*
Artefactes Ceràmics: Producció i Ús 6 OT*
Osteoarqueologia Humana: Anàlisi Antropològica de Grups Socials 6 OT*
Arqueometal·lúrgia: Producció i Ús 6 OT**
Artefactes Lítics: Producció i Ús 6 OT**
Introducció a l'Arqueologia Biomolecular 6 OT**

* Assignatures optatives a escollir
** Assignatures optatives a escollir

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis