Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica

La UAB ofereix l’únic màster especialitzat en Arqueologia prehistòrica a Espanya. Prioritza la formació pràctica i interdisciplinar, i la integració en equips de recerca d’excel·lència

Pla d'estudis Màster Oficial - Arqueologia Prehistòrica

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44477 - Arqueologia, Espai i Temps: Teoria Social i Mètodes Computacionals

 44476 - Arqueologia Social: Teories, Mètodes i Discursos

 44485 - Pràctiques Externes

 44486 - Treball de Final de Màster

 44478 - Arqueobotànica: Gestió Social de Recursos Vegetals

 44483 - Arqueometal·lúrgia: Producció i Ús

 44479 - Arqueozoologia: Gestió Social de Recursos Faunístics

 44481 - Artefactes Ceràmics: Producció i Ús

 44482 - Artefactes Lítics: Producció i Ús

 44484 - Introducció a l'Arqueologia Biomolecular

 44480 - Osteoarqueologia Humana: Anàlisi Antropològica de Grups Socials