Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Ofereix una experiència formativa singular en els àmbits de la recerca, la interpretació i la gestió del patrimoni artístic, amb la valuosa col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Pla d'estudis Màster Oficial - Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

Aquest màster de 60 crèdits no inclou divisió en especialitats sinó que els mòduls obligatoris tenen una clara orientació investigadora i cada mòdul optatiu reflecteix un àmbit global de les professions de l'historiador de l'art o especialista en el tractament del patrimoni artístic.

Dels 60 crèdits 40 són obligatoris, entre ells 9 crèdits pràctics, 22 crèdits dedicats a l'anàlisi del patrimoni artístic i 9 al treball de fi de màster. A més s'ofereixen 3 mòduls optatius de 10 crèdits, dels quals s'hauran de cursar 2 mòduls.

Durada: 1 any acadèmic a temps complet (60 crèdits ECTS) o 2 anys acadèmics a temps parcial (en aquest cas és obligatori matricular un mínim de 30 crèdits ECTS el primer any).

Inici de curs

12/09/2023

Horaris

En el calendari del curs apareixen especificats els horaris de les classes. Els horaris de pràctiques  els acorden el tutor de la institució de destinació i l’estudiant.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 22
Optatius 20
Treball de fi de màster 9
Pràctiques externes 9
TOTAL 60

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Art, Història i Pensament 10 OB
Patrimoni Artístic: Vies d'Estudi i Tècniques d'Anàlisi 12 OB
Pràctiques Externes 9 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB
Art i Comerç 10 OT*
Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic 10 OT*
Crítica i Difusió de l'Art 10 OT*

 

* Optatius, s'han de cursar 20 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.