Màster oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Ofereix una experiència formativa singular en els àmbits de la recerca, la interpretació i la gestió del patrimoni artístic, amb la valuosa col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Pla d'estudis Màster Oficial - Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

Aquest màster de 60 crèdits no inclou divisió en especialitats sinó que els mòduls obligatoris tenen una clara orientació investigadora i cada mòdul optatiu reflecteix un àmbit global de les professions de l'historiador de l'art o especialista en el tractament del patrimoni artístic.

Dels 60 crèdits 40 són obligatoris, entre ells 9 crèdits pràctics, 22 crèdits dedicats a l'anàlisi del patrimoni artístic i 9 al treball de fi de màster. A més s'ofereixen 3 mòduls optatius de 10 crèdits, dels quals s'hauran de cursar 2 mòduls.

Durada: 1 any acadèmic a temps complet (60 crèdits ECTS) o 2 anys acadèmics a temps parcial (en aquest cas és obligatori matricular un mínim de 30 crèdits ECTS el primer any).

Inici de curs

14/09/2021

Horaris

En el calendari del curs apareixen especificats els horaris de les classes. Els horaris de pràctiques  els acorden el tutor de la institució de destinació i l’estudiant.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 22
Optatius 20
Treball de fi de màster 9
Pràctiques externes 9
TOTAL 60

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Art, Història i Pensament 10 OB
Patrimoni Artístic: Vies d'Estudi i Tècniques d'Anàlisi 12 OB
Pràctiques Externes 9 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB
Art i Comerç 10 OT*
Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic 10 OT*
Crítica i Difusió de l'Art 10 OT*

* Optatius, s'han de cursar 20 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis