Màster oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Ofereix una experiència formativa singular en els àmbits de la recerca, la interpretació i la gestió del patrimoni artístic, amb la valuosa col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Pla d'estudis Màster Oficial - Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43005 - Art, Història i Pensament (2020-21)

 43006 - Patrimoni Artístic: Vies d'Estudi i Tècniques d'Anàlisi (2020-21)

 43010 - Pràctiques Externes (2020-21)

 43011 - Treball de Fi de Màster (2020-21)

 43007 - Art i Comerç (2020-21)

 43008 - Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic (2020-21)

 43009 - Crítica i Difusió de l'Art (2020-21)