Màster Universitari en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Forma especialistes que s'integrin en el mercat laboral de la Unió Europea, Xina, Taiwan, Singapur, Hong Kong, Macau, i també Amèrica Llatina, en l'àmbit empresarial, institucional o no governamental.

Pla d'estudis Màster Oficial - Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster universitari en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia consta de 60 ECTS i es realitzarà en un curs acadèmic.
El curs es divideix en dos semestres de docència presencial en aula i un treball de fi de màster. L'estructura dels mòduls és la següent: 54 ECTS obligatoris de docència presencial durant el curs (4 mòduls successius: Mòdul 1, 15 ECTS, Mòdul 2, 12 ECTS, Mòdul 3, 12 ECTS, Mòdul 4, 12 ECTS) i Mòdul 5 de 6 ECTS obligatoris que corresponen al treball de fi de màster. El mòdul de Treball de fi de Màster té docència de caràcter anual.
Els crèdits obligatoris recullen l'ensenyament de les matèries tant fonamentals com complementàries per a l'aprenentatge, mitjançant les quals els alumnes obtindran els coneixements més adequats per al seu futur professional o investigador.

Inici de curs

25/09/2024

Fi de curs

27/06/2025

Horaris

El màster s'impartirà els dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:40 hores fins les 19 hores.

Les classes es fan a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB.

http://mastereuchina.uab.es/

Calendari acadèmic

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 54
Treball de fi de màster 6
TOTAL 60

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Cultura de la Unió Europea i de la Xina 15 OB
Direcció d'Empresa 12 OB
Relacions Unió Europea- Xina 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Economia de la Unió Europea i de la Xina 15 OB*

* Cal cursar 3 crèdits durant el primer semestre i 12 durant el segon semestre

 

OB: Obligatoris