Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

T’interessen els llibres infantils? Penses que la biblioteca escolar és clau per a l’escola d’avui dia? Vols treballar en l’àmbit de la promoció lectora? Aquest màster t’ofereix això... i molt més!

Pla d'estudis Màster Oficial - Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster consta de 60 crèdits, 48 obligatoris i 12 optatius. No s'ofereixen itineraris d'especialitat.
 
Els crèdits obligatoris s'organitzen en 5 mòduls en què s'ofereix formació sobre el concepte, funció, organització i gestió de la biblioteca escolar (M.1. Biblioteques Escolars), els hàbits de lectura i la promoció de la lectura a les societats actuals (M.5 Hàbits Socials i Promoció de la Lectura), la difusió cultural a través de la biblioteca i d'iniciatives de promoció social (M.4. Instruments d'Accés i Difusió Cultural), la lectura a les societats actuals, el seu aprenentatge escolar i la planificació dels plans de lectura de centres escolars (M.2. Plans de Lectura), i la producció de llibres i literatura infantil i juvenil en diferents suports (M.3. Llibres Infantils i Juvenils). L'itinerari de formació professional culmina amb la realització de Pràctiques obligatòries en biblioteques escolars i públiques i l'elaboració del Treball Final tutoritzat.
 
A més d'aquest itinerari obligatori que cobreix les competències requerides per complir els objectius del màster, els alumnes han de triar dos mòduls optatius de 6 crèdits en funció dels seus interessos professionals, preferentment un de cada un dels blocs següents:
 
  • a) L'aprofundiment, en els aspectes tècnics del tractament de la informació (M.6. Informació i Procés de Documentació), o bé en el coneixement pedagògic, psicològic i sociològic de l'àmbit educatiu (M.7. Aspectes Psicopedagògics de la Intervenció Educativa ).
  • b) L'aprofundiment en la lectura en l'àmbit tecnològic (M.8 Mitjans Digitals a la Biblioteca Escolar), o bé en el coneixement dels llibres i literatura infantil i juvenil (M.9. Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil ).

Tots els mòduls del màster, a excepció de les pràctiques externes, es realitzen de forma semipresencial.

Inici de curs

13/09/2023

Horaris

Consulta aquí els horaris dels mòduls.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 33
Optatius 12
Treball de fi de màster 6
Pràctiques externes 9
TOTAL 60

 

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Biblioteques Escolars 9 OB
Hàbits Socials i Promoció de la Lectura 6 OB
Instruments d'Accés i Difusió Cultural 6 OB
Llibres Infantils i Juvenils 6 OB
Plans de Lectura 6 OB
Pràctiques Externes 9 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Aspectes Psicopedagògics de la Intervenció Educativa 6 OT*
Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil 6 OT*
Informació i Procés Documental 6 OT*
Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar 6 OT*
Aspectes Psicopedagògics de la Intervenció Educativa 6 OT**
Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil 6 OT**
Informació i Procés Documental 6 OT**
Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar 6 OT**

* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits al primer semestre
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits al segon semestre

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Informació addicional del pla d'estudis