Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

T’interessen els llibres infantils? Penses que la biblioteca escolar és clau per a l’escola d’avui dia? Vols treballar en l’àmbit de la promoció lectora? Aquest màster t’ofereix això... i molt més!

Admissió Màster Oficial - Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents: Preferentment diplomats, llicenciats i graduats en Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Psicopedagogia, Pedagogia, Biblioteconomia i documentació i també graduats i llicenciats de les branques de coneixement d'Humanitats. També poden accedir altres titulats, sempre que la seva trajectòria de formació o experiència professional resulti propera als continguts del màster.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
 
  • Expedient acadèmic. (35%)
  • Acreditació documental de títols i cursos de formació permanent en els àmbits d'educació o biblioteconomia i documentació. (25%)
  • Acreditació documental d'experiència docent en el sistema educatiu no universitari, en biblioteques públiques o en activitats i plans de promoció de la lectura de les administracions públiques o entitats privades reconegudes. (25%)
  • Entrevista personal sobre motivació i actituds. (15%)

Complements de formació

No es preveuen complements de formació.