Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

T’interessen els llibres infantils? Penses que la biblioteca escolar és clau per a l’escola d’avui dia? Vols treballar en l’àmbit de la promoció lectora? Aquest màster t’ofereix això... i molt més!

Pla d'estudis Màster Oficial - Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42953 - Biblioteques Escolars

 42958 - Hàbits Socials i Promoció de la Lectura

 42963 - Instruments d'Accés i Difusió Cultural

 42954 - Llibres Infantils i Juvenils

 42955 - Plans de Lectura

 44719 - Pràctiques Externes

 42960 - Treball de Fi de Màster

 42956 - Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil

 42962 - Informació i Procés Documental

 42957 - Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar