Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Els ecosistemes i la seva biodiversitat només es poden gestionar i conservar quan es poden mesurar i interpretar adequadament. Vols implicar-te en aquest repte?

Pla d'estudis Màster Oficial - Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster consta de 60 crèdits i es desenvolupa en un curs acadèmic, si el màster es cursa a temps complet, o en dos cursos, si es realitza a temps parcial.
 
El màster s'estructura en dues especialitats:

  • Ecologia Terrestre
  • Gestió i Diversitat de Fauna i Flora
 
Hi ha 24 crèdits obligatoris comuns a les dues especialitats. Aquests es distribueixen en tres mòduls: el mòdul "Estadística i Modelització Ambiental" (12 ECTS) que ofereix una base metodològica avançada en l'àmbit de l'anàlisi numèrica de dades i la modelització aplicada a la biologia ambiental, i dos mòduls que ofereixen una formació bàsica en continguts transversals dins de la temàtica del màster ("Ecologia Espacial" i 'Bases per a la Conservació i Gestió de la Biodiversitat ", ambdós de 6 ECTS).
 
L'especialitat en "Ecologia Terrestre" pretén donar una visió més àmplia, centrada en els processos ecològics generals que determinen l'estat dels ecosistemes terrestres. En aquesta especialitat es fa particular èmfasi en proporcionar eines i en la capacitat d'adquisició de nous coneixements per part dels estudiants.
 
L'especialitat en "Gestió i Diversitat de Fauna i Flora" se centra en la formació d'un professional (investigador o no) capaç d'identificar, interpretar i gestionar la biodiversitat, incloent la fauna i flora terrestre i aquàtica. S'aborden temes com l'estat de conservació de la diversitat animal i vegetal, la seva gestió, i les diverses aplicacions de la fauna en el marc de la biologia ambiental.
 
Per maximitzar l'eficiència s'ha optat per no oferir optativitat dins de cada especialitat, de manera que cada especialitat té tres mòduls acadèmics específics, tots ells obligatoris. Finalment, ambdues especialitats ofereixen un mòdul de "Treball de Fi de Màster" (15 ECTS).

Horaris

Aules Màsters

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 24
Optatius 21
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

 

Especialitat en Ecologia Terrestre

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Bases per a la Conservació i Gestió de la Biodiversitat 6 OB
Ecologia Espacial 6 OB
Estadística i Modelització Ambiental 12 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Continguts Avançats d'Ecologia Terrestre 6 OT*
Disseny i Metodologia de Projectes en Ecologia Terrestre 9 OT*
Mètodes Experimentals en Ecologia Terrestre 6 OT*

* Obligatoris d'especialitat

 

Especialitat en Gestió i Diversitat de Fauna i Flora

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Bases per a la Conservació i Gestió de la Biodiversitat 6 OB
Ecologia Espacial 6 OB
Estadística i Modelització Ambiental 12 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Disseny i Metodologia de Projectes en Gestió de Fauna i Flora 9 OT*
Evolució i Anàlisi del Paisatge Vegetal 6 OT*
Gestió i Aplicacions de la Diversitat Animal 6 OT*

* Obligatoris d'especialitat

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius