Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Els ecosistemes i la seva biodiversitat només es poden gestionar i conservar quan es poden mesurar i interpretar adequadament. Vols implicar-te en aquest repte?

Admissió Màster Oficial - Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Documentació per a l'admissió

Molt important: a la Pantalla d'inici de la preinscripció, a l’apartat “Itinerari / Especialitat”, cal arrossegar el ratolí per establir l'ordre de preferència de l'Itinerari / Especialitat que voleu escollir.

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  • Expedient acadèmic: Expedient acadèmic d’estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global (nota mitjana de l’expedient acadèmic en escala del 0 - 10).
  • Títol associat a l’expedient acadèmic: document obligatori si ja has finalitzat el grau/llicenciatura (si encara no l‘has finalitzat podràs presentar el document posteriorment).
  • Curriculum.
  • Carta motivació: si us plau, indica l’Itinerari/Especialitat que vols cursar.
  • Certificat d'anglès (per a valorar el nivell de coneixement d'aquesta llengua).
  • Els estudiants procedents de països en els que els estudis de llengua espanyola no són oficials, hauran de proporcionar els justificants que tinguin del coneixement d'aquesta llengua.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català, castellà o anglès.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l’apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.

Preguntes Freqüents