Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Els ecosistemes i la seva biodiversitat només es poden gestionar i conservar quan es poden mesurar i interpretar adequadament. Vols implicar-te en aquest repte?

Pla d'estudis Màster Oficial - Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42914 - Bases per a la Conservació i Gestió de la Biodiversitat

 42915 - Ecologia Espacial

 42923 - Estadística i Modelització Ambiental

 42920 - Treball de Final de Màster

 42916 - Continguts Avançats d'Ecologia Terrestre

 42921 - Disseny i Metodologia de Projectes en Ecologia Terrestre

 42922 - Disseny i Metodologia de Projectes en Gestió de Fauna i Flora

 42917 - Evolució i Anàlisi del Paisatge Vegetal

 42918 - Gestió i Aplicacions de la Diversitat Animal

 42919 - Mètodes Experimentals en Ecologia Terrestre