Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Formació en recerca d’avantguarda dirigida a desenvolupar una carrera científica, acadèmica o professional en centres de recerca, universitats, hospitals i empreses del sector de l’R+D+I

Pla d'estudis Màster Oficial - Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El pla d'estudis del màster de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina que es detalla a continuació consta de 60 ECTS i està estructurat en dues especialitats:
1 - Biomolècules en Recerca Biomèdica
2 - Patologia Molecular
Els mòduls obligatoris comuns del màster, per un total de 24 ECTS, s'organitzen en dos: un mòdul de Competències Bàsiques en Recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina de 9 ECTS i un mòdul de Seminaris Avançats en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina de 6 ECTS, a més dels 9 crèdits del Treball Fi de Màster.

Horaris

Aules Màsters

Estructura del pla d'estudis

 


Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 36
Treball de fi de màster 9
TOTAL 60

Especialitat en Biomolècules en Recerca Biomèdica

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Competències Bàsiques en Recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 9 OB
Seminaris Avançats en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 6 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB
Pràctiques Professionals i de Recerca en Bioquímica Estructural i Biologia Molecular 9 OT*
Bases Moleculars de la Transducció de Senyal i el Càncer 9 OT**
DNA Recombinant: Fonaments i Aplicacions Avançades 9 OT**
Estructura de Biomolècules 9 OT**
Funció de Biomolècules en Salut i Malaltia 9 OT**
Genòmica i Proteòmica Avançades 9 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 27 crèdits


Especialitat en Patologia Molecular

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Competències Bàsiques en Recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 9 OB
Seminaris Avançats en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 6 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB
Pràctiques Professionals i de Recerca en Patologia Molecular 9 OT*
Avenços en Bioquímica Clínica i Patologia Molecular 9 OT**
Bases Moleculars de la Transducció de Senyal i el Càncer 9 OT**
Competències Bàsiques en Recerca Translacional i Clínica 9 OT**
Neurobiologia Molecular i Fisiològica 9 OT**
Transgènesi i Teràpia Gènica: de l'Animal a la Clínica 9 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 27 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius