Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres

Formació especialitzada que prepara professionals polivalents, flexibles i qualificats en operativa i management corporatiu avançat, per gestionar i dirigir qualsevol àmbit de les empreses hoteleres.

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió d'Empreses Hoteleres

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43412 - Direcció d'Operacions

 43410 - Direcció de Màrqueting i Comercialització

 43413 - Direcció de Qualitat i Medi Ambient

 43409 - Direcció de Recursos Humans

 43408 - Direcció Estratègica

 43411 - Direcció Financera

 43415 - Pràctiques Externes

 43414 - Sistemes d'Informació i Business Game Hoteler

 43416 - Treball de Fi de Màster