Màster Universitari en Ciència Política / Political Science

Formació avançada en anàlisi política per a futurs analistes, consultors o assessors polítics, en anglès i en un entorn internacional i multidisciplinari

Pla d'estudis Màster Oficial - Ciència Política / Political Science

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42270 - Democràcia i Ciutadania (2023-24)

 42271 - Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques (2023-24)

 42273 - Introducció a la Recerca (2023-24)

 42277 - Tècniques de Recerca (2023-24)

 42278 - Treball de Final de Màster (2023-24)

 42453 - Integració Europea: Teories i Procés Polític (2023-24)

 42228 - Màrqueting Sociopolític (2023-24)

 43483 - Polítiques Migratòries, Integració i Gestió de la Diversitat Religiosa (2023-24)