Màster Universitari en Ciència Política / Political Science

Formació avançada en anàlisi política per a futurs analistes, consultors o assessors polítics, en anglès i en un entorn internacional i multidisciplinari

Pla d'estudis Màster Oficial - Ciència Política / Political Science

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42270 - Democràcia i Ciutadania (2021-22)

 42271 - Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques

 42273 - Introducció a la Recerca

 42277 - Tècniques de Recerca

 42278 - Treball de Final de Màster

 42453 - Integració Europea: Teories i Procés Polític

 42228 - Màrqueting Sociopolític

 42276 - Política Espanyola i Catalana (2021-22)

 43483 - Polítiques Migratòries, Integració i Gestió de la Diversitat Religiosa