Màster Universitari en Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Vols fer un màster que t’ajudi a construir una escola ètica, responsable i amb capacitat innovadora i que a més a més et permeti avançar en la teva carrera professional? Aquest és el teu màster!

Pla d'estudis Màster Oficial - Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 45449 - Canvi i Innovació. La Vinculació amb l'Entorn

 45445 - El Lideratge Educatiu

 45444 - Els Centres de Formació com a Organitzacions i els seus Plantejaments Institucionals

 45448 - Models Organitzatius i Processos de Gestió

 44247 - Treball de Final de Màster

 45446 - Direcció i Gestió de les Persones

 45447 - Gestió d'Institucions Educatives a partir de les Evidències