Màster Universitari en Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Vols fer un màster que t’ajudi a construir una escola ètica, responsable i amb capacitat innovadora i que a més a més et permeti avançar en la teva carrera professional? Aquest és el teu màster!

Pla d'estudis Màster Oficial - Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Coneixements

 • Identificar les alternatives més adequades per a la millora de les organitzacions educatives.
 • Definir los mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Identificar els elements que intervenen en l'anàlisi de les organitzacions educatives.
 • Reconèixer les teories i corrents principals sobre el lideratge en les organitzacions educatives.

Habilitats

 • Aplicar estratègies i instruments de gestió per a la resolució de problemes en contextos educatius diversos.
 • Comunicar amb efectivitat informació, idees, problemes i solucions fent servir estratègies i recursos diferents per a adequar-se a públics diferents.
 • Resoldre problemes complexos d'organització, lideratge, direcció i gestió institucional des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • Fer servir eines per a la millora de la planificació, gestió i canvi institucional.
 • Idear propostes per a la transformació digital de les organitzacions educatives.
 • Determinar estratègies de grup per promoure la participació de la comunitat educativa.
 • Analitzar les organitzacions educatives per a identificar disfuncions i possibilitats de millora.

Competències

 • Liderar propostes d'innovació basades en resultats de recerca per a donar resposta a problemàtiques i reptes del context educatiu.
 • Aplicar amb responsabilitat ètica i social el conjunt de normes existents ajustant-se a cada context i situació.
 • Construir el desenvolupament professional de manera autònoma a partir dels reptes del context educatiu i social.
 • Actuar als equips educatius adaptant-se a la diversitat dels integrants.
 • Programar l'estratègia d'actuació directiva per a promoure el canvi i la innovació educativa.
 • Promoure una cultura organitzativa que contribueixi a aconseguir una societat més accessible, sostenible, segura, saludable i ètica.
 • Revisar les desigualtats que sorgeixen a les organitzacions educatives per planificar accions que fomentin l'equitat i la igualtat entre gèneres.