Màster Universitari en Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Vols fer un màster que t’ajudi a construir una escola ètica, responsable i amb capacitat innovadora i que a més a més et permeti avançar en la teva carrera professional? Aquest és el teu màster!

Admissió Màster Oficial - Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Procés de preinscripció:
El període de preinscripció estarà obert des del dia 14 de febrer fins el 24 de juliol de 2023.

La Facultat de Ciències de l'Educació estableix uns terminis per revisar les sol·licituds rebudes i emetre la resolució corresponent.

Els candidats de països que no tinguin el castellà com a llengua oficial han de presentar una certificació que acrediti un nivell C1 de llengua espanyola d’acord amb el marc europeu comú de referència.

1r termini: sol·licituds del dia 14 de febrer al 16 de març de 2023.
Resolució: 29 de març de 2023.

2n termini: sol·licituds del dia 17 de març al 17 d'abril de 2023.
Resolució: 28 d'abril de 2023.

3r termini: sol·licituds del dia 18 d'abril al 18 de maig de 2023.
Resolució: 31 de maig de 2023.

4t termini: sol·licituds del dia 19 de maig al 19 de juny de 2023.
Resolució: 30 de juny de 2023.

5è termini: sol·licituds del dia 20 de juny al 24 de juliol de 2023.
Resolució: 14 de setembre de 2023.

Recomanació pels estudiants estrangers extracomunitaris no residents: per poder tramitar els visats d’estudi per venir a estudiar al nostre país us serà requerida, entre altra documentació, la carta d’admissió als estudis, pel que és molt important de tenir en compte els terminis de resolució de cada període per evitar incidències o retards en l’obtenció dels visats. La Universitat és estricta en el compliment dels terminis de resolució i en cap cas s’atendran peticions d’avançament del termini de resolució. En cas de necessitat, abans del termini de resolució, emetrem una carta de preadmissió, però en cap cas la carta d’admissió.

Procés de reserva de plaça o prematrícula (no obligatori)
El pagament de reserva de plaça es podrà realitzar des de la data de resolució de l'admissió fins el 25 de juliol de 2023. Aquest procés estarà tancat en el 5è i 6è termini.