Màster Universitari en Advocacia

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Advocacia i Procura

Pla d'estudis Màster Oficial - Advocacia

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42468 - Assessoria i Redacció de Documents Jurídics

 42469 - Deontologia Professional, Torn d'Ofici i Gestió del Despatx

 42470 - Litigació Administrativa

 44218 - Litigació Civil

 42472 - Litigació Laboral

 42473 - Litigació Penal

 42701 - Pràctiques Externes I

 44217 - Simulació de Judicis

 42702 - Pràctiques Externes II

 42475 - Treball de Fi de Màster