Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Formació sòlida, avançada i versátil pels estudiants que vulguin millorar les seves eines i tècniques per fer-les servir per a l'anàlisi d'una àmplia gamma de temes econòmics actuals

Pla d'estudis Màster Oficial - Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42140 - Fonaments d'Economia i Empresa I (2023-24)

 42141 - Fonaments d'Economia i Empresa II (2023-24)

 42144 - Treball de Final de Màster (2023-24)

 42728 - Finances I (2023-24)

 42729 - Finances II (2023-24)

 42732 - Polítiques Públiques I (2023-24)

 42733 - Polítiques Públiques II (2023-24)