Màster Universitari en Fisioteràpia del Tòrax

Formació avançada en fisioteràpia cardiorespiratòria per a fisioterapeutes capaços d'atendre eficaçment les necessitats terapèutiques i preventives en tots els àmbits de la salut

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

L'avanç de les tècniques de fisioteràpia i la incorporació de nous conceptes en tots els camps que conflueixen (científics, conductuals, noves tecnologies), fan necessària una permanent actualització de coneixements i habilitats.

Aquestes circumstàncies objectiven la falta de formació específicament reglada en Fisioteràpia del Tòrax al nostre país, al mateix temps que evidencien la necessitat d'aquesta formació per a una correcta equiparació amb la resta de països de la UE, en els quals existeix una llarga tradició de presència del fisioterapeuta cardiorespiratori en els equips de salut.

Aquests han estat els motius que han portat a la EUIF Gimbernat i a la UAB a crear aquest Màster.

La finalitat d’aquesta formació avançada en fisioteràpia cardiorespiratòria és oferir al nostre sistema sanitari fisioterapeutes capaços d’atendre eficaçment les necessitats terapèutiques i preventives en tots els àmbits de la salut, des de l’atenció al pacient hospitalitzat com a l’atenció primària, tant en l’adult com en pediatria, i a tots els nivells, des de la unitat de cures intensives fins el domicili, i al mateix temps, formats en metodologia d’investigació fonamentada en la pràctica clínica.

Sortides professionals

L'àmbit d'ocupació dels titulats en aquest màster és el següent:
  • En el sector assistencial sanitari: tant públic com privat i des de centres hospitalaris, com els d'atenció primària o especialitzada, centres sociosanitaris i l'atenció domiciliària. També en el lliure exercici de la professió.
  • En l'àmbit de benestar social: residències d'avis, centres de dia, centres per a discapacitats físics o psíquics, escoles d'educació especial, associacions de malalts cardiorespiratoris.
  • En el camp de la docència: bàsicament en les escoles universitàries de fisioteràpia, educació en els mitjans de comunicació, entitats de salut pública amb tasques de promoció i prevenció de la salut, associacions de professionals, associacions de malalts.
  • En el camp de la investigació: incorporació als equips interdisciplinaris existents.
  • També s'ha evidenciat la possibilitat d'incorporar-se professionalment als centres de l'estranger on els estudiants realitzin les seves pràctiques externes.

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

http://www.eug.es/ca/estudis/master-universitari-en-fisioterapia-del-torax/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Fisioteràpia del Tòrax

Més informació