Màster oficial en Fisioteràpia del Tòrax

Formació avançada en fisioteràpia cardiorespiratòria per a fisioterapeutes capaços d'atendre eficaçment les necessitats terapèutiques i preventives en tots els àmbits de la salut

Pla d'estudis Màster Oficial - Fisioteràpia del Tòrax

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Treballs de fi de màster

El Treball de Fi de Màster conforma un mòdul obligatori de 12 ETCS. Es tracta de desenvolupar individualment, d’acord amb el professor/tutor, un treball d’investigació complet i específic per a la fisioteràpia cardiorespiratòria, utilitzant la metodologia interdisciplinar. La seva finalitat és l’avaluació de la integració dels coneixements formatius rebuts i les competències assolides per l’estudiant, associades a la titulació. Al mateix temps que aprendran tot el procés metodològic de la recerca.
 
Durant la realització del treball de final de màster els alumnes tindran un  tutor acadèmic que l’orientarà en el desenvolupament del treball i realitzarà també, un seguiment de l’alumne al llarg de tot el procés.
 
Aquest treball de final de màster serà sotmès a avaluació per una comissió de professors de la titulació i defensat per l’interessat en una sessió pública.