Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques)

Coordinades per la UAB, cinc universitats catalanes ofereixen un màster que desenvolupa les competències professionals teòriques i pràctiques necessàries per ser un bon professor de matemàtiques

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster que entraran en vigor a partir del curs 2024-2025. Consulta tota la informació de la nova versió al Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques)

Informació general

 • Interuniversitari
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de curs 02/10/2023
 • Inici de la preinscripció 26/07/2023
  Veure el calendari
 • Places: 120 places
 • Preu: 18,46€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2023-2024.
  66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024.

 • Idioma: Català (100%)
 • Modalitat: Presencial i Semipresencial

 • Centre docent: Facultat de Ciències de l'Educació
  Les classes es realitzaran a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya, Campus Diagonal Sud (Barcelona), en horari de tarda (de 16 a 20:30h) i en horari de matí (de 9 a 13:30h), d'acord amb el calendari establert.

Vols ser professor de matemàtiques a l’educació secundària, tant en centres públics com concertats o privats, i vols formar-te en les competències professionals d’un docent, combinant el punt de vista teòric i el pràctic? Aquest màster t’ofereix una formació en aquest sentit.

El màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes és un màster d’orientació professional imprescindible des del punt de vista legal per exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional.

L’objectiu de l’especialitat en Matemàtiques d’aquest màster és proporcionar una formació inicial professionalitzada que capaciti els estudiants per ensenyar matemàtiques i, al mateix temps, per actuar com a educadors amb l’exercici de la funció tutorial.

Des del curs 2013-2014 al curs 2019-2020 el màster interuniversitari s’imparteix anualment amb la participació de cinc universitats catalanes (UAB, UB, UPC, UPF, UOC). La Universitat Pompeu Fabra decideix deixar de participar a partir del curs 2020-2021. Aquest canvi no implica cap modificació del pla d’estudis més enllà de la redistribució de la docència que s’impartia a la UPF entre la resta d’universitats (UAB, UB, UPC, UOC). La coordinació es manté a la UAB i les classes passen a impartir-se al campus Diagonal Sud (Barcelona) de la UPC.

En procés d’extinció el curs 2023-2024 per implantació del nou pla el curs 2024-2025: quedarà definitivament extingit el curs 2026-2027. L’alumnat que ha iniciat el màster en el curs 2023-2024 i cursos anteriors, i que no n’hagi extingit el règim de permanència, el podran finalitzar. Més informació a la informació sobre l’extinció del pla d’estudis i documentació sobre l’extinció L’alumnat de nou accés a partir del curs 2024-2025 ho faran al nou pla: Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques).

Sortides professionals

Aquest màster constitueix un requisit per a l'accés a la funció docent en els diferents nivells de l'educació secundària i substitueix els títols que existeixen (CAP i CCP). Per tant, la realització d'aquest màster és l'única via per esdevenir professor d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i de formació professional, tant en centres públics com en privats.

L'objectiu principal del màster és capacitar els estudiants per ser professors de secundària, és a dir, per poder ensenyar la matèria de matemàtiques i per actuar com a educadors, mitjançant l'exercici de la funció tutorial.

Recomanem als alumnes amb estudis de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior sense la titulació d’accés al màster homologada que us poseu  en contacte amb el Col·legi Professional corresponent per conèixer els requisits necessaris per exercir professionalment a l’estat espanyol.

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitats participants

Universitat de Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
 

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques) Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació