Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques)

Coordinades per la UAB, cinc universitats catalanes ofereixen un màster que desenvolupa les competències professionals teòriques i pràctiques necessàries per ser un bon professor de matemàtiques

Pla d'estudis Màster Oficial - Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques)

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster consta d'un únic curs de 60 crèdits distribuïts en sis mòduls que coincideixen, en el seu conjunt, amb els mòduls indicats en l'Ordre Ministerial que regula el màster (ECI/3858/2007 del 27 de desembre).

Aquests ensenyaments s'estructuren d'acord amb les matèries i àmbits docents de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. Són estudis presencials, excepte el mòdul de Formació Psicopedagògica que es pot cursar tant en la modalitat presencial com virtual.

El màster consta d'una única especialitat: Matemàtiques.

A excepció del Treball de Fi de Màster que té caràcter semestral, tots els mòduls tenen caràcter anual perquè es puguin desenvolupar al llarg de tot el curs en diferents fases, fent possible amb això una interrelació entre els diferents mòduls acadèmics amb el mòdul de Pràcticum, en un procés on s'alternen els períodes de classe a la Universitat i les estades en un centre de secundària.   

Inici de curs

02/10/2023

Horaris

Consulta aquí els horaris dels mòduls.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 40
Treball de fi de màster 6
Pràctiques externes 14
TOTAL 60

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Complements de Formació Disciplinar en Matemàtiques 10 OB
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques 12 OB
Formació Psicopedagògica i Social 12 OB
Innovació i Iniciació a la Investigació en Educació Matemàtica 6 OB
Pràcticum 14 OB
Treball de Final de Màster 6 OB

 

 

OB: Obligatoris

 

Informació addicional del pla d'estudis