Màster Universitari en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global Development

Aquest màster interuniversitari té com a objectiu contribuir activament en el camp de la globalització, l’educació i el desenvolupament internacional i dona l’oportunitat de formar-se arreu del món

Admissió Màster Oficial - Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global Development

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Criteris de selecció

El departament tècnic o administratiu valora:

1. Formació rellevant (20 %):

 • Llicenciatures, diplomatures o graus en Ciències de l’Educació, Sociologia, Pedagogia, Antropologia, Ciència Política, Relacions Internacionals, Cooperació Internacional i Gestió Pública i equivalents, 20 punts.
 • Llicenciatures, diplomatures o graus en Educació o Treball Social, Psicologia, Dret, Economia, Idiomes, Humanitats, Interpretació, o amb mencions en Ciències Socials o Educació, 10 punts.
 • Sense relació amb el camp, 0 punts.

2. Nota mitjana del grau (15 %), en cas que la demanda superi l’oferta:

 • Mitjana de 8,5 a 10, 15 punts.
 • Mitjana de 7 a 8,5, 10 punts.
 • Mitjana inferior a 7, 0 punts.

El professorat valora:

3. Experiència professional (20 %):

 • Experiència professional / voluntariat rellevant en projectes de desenvolupament durant més de sis mesos, 20 punts.
 • Experiència professional / voluntariat rellevant en projectes de desenvolupament durant menys de sis mesos, 15 punts.
 • Experiència limitada relacionada indirectament amb el camp, 5 punts.
 • Experiència laboral / voluntariat no rellevant, 0 punts.

L’experiència professional prèvia no convalida el reconeixement de crèdits de pràctiques obligatòries (15 ECTS).

4. Experiència investigadora (15 %):

 • Experiència rellevant en dos o més projectes de recerca / publicacions, en projectes de recerca amb finançament de concurrència competitiva o no competitiva, 15 punts.
 • Experiència moderada en un projecte de recerca / publicació, 10 punts.
 • Experiència limitada o ocasional, 5 punts.
 • Sense experiència, 0 punts.

5. Carta de motivació (10 %):

 • Carta destacada, ben redactada i autèntica. Comprensió i interès pel programa, 10 punts
 • Carta de motivació de tipus corrent amb un cert coneixement del camp, 5 punts.

6. Assaig sobre un tema concret (10 %). Es valoren les habilitats d’escriptura, l’argumentació de les polítiques educatives, que se citi correctament, etc.

 • Assaig excel·lent, 10 punts.
 • Assaig acceptable, 5 punts.
 • Assaig pobre, 0 punts.

7. Entrevista final (10 %), puntuada entre 0,5 i 10 punts. El professorat del màster fa una entrevista final a les persones candidates que hagin estat preseleccionades.

A més, els estudiants han de tenir algun títol oficial d’anglès per a acreditar, com a mínim, el nivell C1.