Màster oficial en Advocacia

Màster per exercir la professió d'advocat en tota la seva amplitud i en les seves diverses vessants i especialitats

Admissió Màster Oficial - Advocacia

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Tenir la llicenciatura de Dret, el grau de Dret o un altre títol universitari equivalent que reuneixi els requisits establerts a l'article 3 del Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 34/2006, de 30 d?octubre, que regula l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals.

Els títols estrangers han d'estar homologats a Espanya. 

Criteris de selecció

En cas que el nombre d'inscripcions superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de prelació següents:

  • L’expedient acadèmic (80 %).
  • El currículum (20 %).