Màster Universitari en Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Vols fer un màster que t’ajudi a construir una escola ètica, responsable i amb capacitat innovadora i que a més a més et permeti avançar en la teva carrera professional? Aquest és el teu màster!

Admissió Màster Oficial - Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Expedient acadèmic dels estudis universitaris que donen accés al màster, amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  2. Títol (o certificat substitutori del títol) dels estudis universitaris que donen accés al màster (en cas de no haver-los finalitzat, aquest document el podràs presentar més endavant).
  3. Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: altres estudis superiors, experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts (si s'escau).
  4. Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.
  5. Els candidats de països que no tinguin el castellà com a llengua oficial han de presentar una certificació que acrediti un nivell C1 de llengua espanyola d’acord amb el marc europeu comú de referència.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l'apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.