Màster Universitari en Traducció i estudis interculturals

Vols ser un professional o un investigador en el camp de la Traducció, la Mediació Lingüística, la Traductologia i els Estudis Interculturals?

Admissió Màster Oficial - Traducció i estudis interculturals

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

1r període de preinscripció curs 2023/2024: Del  6 de febrer a l'11 d'abril de 2023
1a resolució: 25 d'abril de 2023

2n període de preinscripció curs 2023/2024: Del 12 d'abril al 17 de maig de 2023
2a resolució: 30 de maig de 2023

3r període de preinscripció curs 2023/2024: Del 18 de maig al 28 de juny de 2023
3a resolució: 14 de juliol de 2023

4t període de preinscripció curs 2023/2024: Del 29 de juny al 14 juliol de 2023
4a Resolució: 26 de juliol de 2023