Màster Universitari en Traducció Audiovisual

Una oferta formativa única per convertir-te en especialista en traducció i accessibilitat audiovisual, impartida per professorat de reconegut prestigi nacional i internacional

Admissió Màster Oficial - Traducció Audiovisual

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Preinscripció curs 2023/24: Del 6 de febrer al 31 de maig del 2023

Resolució: 21 de juny de 2023

Degut a una incidència informàtica no hem pogut publicar la resolució d'admissió, en el moment que estigui resolta la publicarem.