Màster oficial en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Formació de postgrau en Comunicació i Marca, interdisciplinari que integra coneixements de comunicació i màrqueting

Màster Oficial - Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Calendari general

Del 10 de gener al 5 d'octubre de 2020.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

  Preinscripció Notificació de
la resolució
Primer període 10/01/2020 - 01/03/2020 19/03/2020
Segon període 02/03/2020 – 10/05/2020 28/05/2020
Tercer període 11/05/2020 – 12/07/2020 23/07/2020
Quart període 13/07/2020 – 13/09/2020 23/09/2020
Període extraordinari 14/09/2020 – 05/10/2020 08/10/2020