Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Màster Universitari en Arxivística i Governança de la Informació .

Màster Oficial - Arxivística i Gestió de Documents

Calendari general

De febrer a octubre.

Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.