Calendario Evaluaciones (Curso 2020-21)

CALENDARIO DE EXÁMENES DEL CURSO 2020/2021 (información en catalán)

TITULACIONS DEL CAMPUS DE BELLATERRA

PRIMER SEMESTRE:

Exàmens parcials (10-07-2020)
Aulari d'exàmens parcials (26-10-2020)

Exàmens finals (NOU: 25-11-2020)
Exàmens de recuperació (NOU: 25-11-2020)
Aulari d'exàmens finals i de recuperació (NOU: 15-12-2020)

Aulari d'exàmens finals i de recuperació DRET (NOU: 07-01-2021)

Exàmens PUE 1r. Semestre (16-10-2020: amb AULES

SEGON SEMESTRE:

Exàmens parcials (NOU: 17-03-2021)
Aulari d'exàmens parcials (NOU: 17-03-2021)

Exàmens finals (NOU: 09-03-2021)

Exàmens de recuperació (NOU: 09-03-2021)

Aulari d'exàmens finals i de recuperació (NOU: 11-05-2021)

Aulari d'exàmens finals i de recuperació DRET (NOU: 11-05-2021)

Exàmens PUE 2n. Semestre (11-05-2021: amb AULES)


TITULACIONS DE LA FEE AL CAMPUS DE SABADELL

PRIMER SEMESTRE:

Exàmens parcials amb aulari  (MODIFICAT 27/10/20)
 
Exàmens finals   NOU HORARI (25/11/20)
Exàmens de recuperació   NOU HORARI (25/11/20)
Aulari d'exàmens finals i de recuperació NOU (19/01/2021)

SEGON SEMESTRE:

Aulari Exàmens parcials (NOU 9/3/2021)
Aulari d'exàmens finals i de recuperació NOU (13/05/2021)


SOL·LICITUD DE REPROGRAMACIÓ DE PROVES

La possibilitat de demanar una reprogramació de proves està restringida a situacions mèdiques greus (cirurgies, accidents i altres situacions de gravetat sobrevingudes que impedeixin assistir a l’examen en la data programada), afers judicials (amb citació oficial), afers oficials (oposicions), i la mort d'un familiar proper. En tots els casos s'adjuntarà un justificant. En el cas d'una justificació mèdica per problemes menors, el certificat ha d'especificar que l'estudiant no està en condicions de fer un examen. La sol·licitud de reprogramació de proves en casos de situacions sobrevingudes haurà de realitzar-se dins els 5 dies naturals immediatament posteriors a la data de la prova. El coordinador de titulació tindrà 48 hores per valorar la sol·licitud i donar-hi resposta.

Enllaç al formulari de reprogramació de proves:

  •