Papers & Books


 • A. Reventós. János Bolyai. Noticies SCM Vol. 12. 2003. (Traducció d'un article d'András Prekopa)
 • A. Reventós. Inversiones. La Gaceta de la RSME. Vol. 6. 2003.
 • M. Castellet (editor). Matemàtiques del segle xxi: dels fonaments a la tecnologia, Fundació Caixa Sabadell, Sabadell 2003.
 • M. Castellet. Llengua, ciència I cultura: Crònica d’ una passió matemàtica, Ed. Proa, Barcelona 2002.
 • A. Reventós. Lluís Santaló. La Gaceta de la RSME. Vol. 5. 2002.
 • J. Aguadé and R. Serra. MQ2000: The story of a challenge (in Catalan). Butlletí Soc. Catalana Mat. 16 (2001), no. 1, 7–42.
 • J. Aguadé. Even more extraordinary adventures of the smallest group of all. (in Catalan). Butlletí Soc. Catalana Mat. 15 (2000), no. 2, 7–16.
 • A. Gasull (Ed). Fes Matemàtiques! Servei de Publicacions de la UAB. 2000. Bellaterra.
 • J. Aguadé. The mathematical foundations of technological civilization (ed.) (in Catalan). ISBN: 84-95116-10-0. Fundació Caixa de Sabadell, 1999.
 • A. Reventós. El moviment a la geometria. Butlletí Soc. Catalana Mat. 10, 1995.
 • J. Aguadé. Cyclic labyrinths: the solution to the Burnside problem (in Spanish). La Vanguardia, October 8, 1994.
 • J. Aguadé. The Rio declaration and the world mathematical year (in Spanish). La Vanguardia, January 30, 1993.
 • J. Aguadé. One hundred years of E8 (in Catalan). Butlletí Soc. Catalana Mat. 7, (1992), 61–69.
 • J. Aguadé. The Chinese wall ant the future of algebra (in Spanish). La Vanguardia, June 13, 1992.
 • A. Reventós. Geometria Axiomàtica.Biaix. Revista de professors de mates de les comarques meridionals, N. 2, 1992.
 • J. Aguadé. One hundred years of E8 (in Spanish). La Vanguadia, June 8, 1991.
 • J. Aguadé. The transformations of the infinite-dimensional space (in Spanish). La Vanguardia, November 17, 1990.
 • M. Castellet (editor). El desenvolupament de les Matemàtiques al segle xix, Institut d’ Estudis Catalans, Arxius de la Secció de Ciències lxxv, Barcelona 1984.
 • J. Aguadé. Mirrors, kaleidoscopes and polyhedra (in Catalan). Butlletí Sec. Mat. Soc. Catalana Ciènc. Fís. Quí. Mat. 15 (1983), 12–42.
 • A. Reventós. De Riemann fins els nostres dies. Butlletí Soc. Catalana Mat. 14, 1983.
 • J. Aguadé. How is algebraic topology algebraic? (in Catalan) Publ. Sec. Mat. Univ. Autònoma Barcelona No. 23 (1981), 81–98.
 • J. Llibre. El tangram de los ocho elementos. Barral Editores. 1977. Barcelona
Prospective students Addressed to students of high school

 

UAB Divulga UAB Divulga. Science Journal

 

Videos from UAB Videos about Maths in the UAB

 

CONTACT US

Department of Mathematics
Building C Science Faculty
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
website

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona