• UABDivulga
20/12/2021

Unint esforços per avançar en agricultura sostenible

Projecte PALVIP

Investigadores del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la UAB participen al projecte PALVIP (Protecció Alternativa de les Produccions Vegetals Interregionals dels Pirineus), una iniciativa per desenvolupar bioplaguicides adaptats als cultius mediterranis i afavorir una agricultura sostenible a Catalunya i el Rosselló. El projecte suposa la creació d'una xarxa de recerca per fer front als reptes de la producció agrícola i els productes de biocontrol al territori.

PALVIP és l’acrònim de Protecció Alternativa de les Produccions Vegetals Interregionals dels Pirineus. És un projecte transfronterer Catalunya-Rosselló, per al desenvolupament de productes de biocontrol adaptats a cultius mediterranis. El projecte, emmarcat dins els programa Interreg POCTEFA (2014-2020) i amb un cost  total estimat de 1.342.841 €, està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) participa en el projecte juntament amb la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) i la Universitat de Girona (UdG), la Chambre d’Agriculture des Pyrénés Orientales (CA66), l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)  i l’empresa Futureco Bioscience S.A. 

Gràcies a la complementarietat de competències entre socis i a la creació de xarxes de recerca i experimentació transfrontereres, l'objectiu és desenvolupar un enfocament integral que vagi més enllà de l'avaluació clàssica de l'eficiència de camp dels productes de biocontrol. Més específicament, els objectius principals són:

  • Crear una xarxa de recerca i experimentació transfronterera innovadora, capaç d'enfrontar-se als problemes que se'ns plantegen actualment en la producció de cultius.
  • Permetre la sortida al mercat de productes de biocontrol (bioplaguicides) adaptats als cultius mediterranis, que siguin eficaços i econòmicament acceptables pels usuaris, a fi d'afavorir el desenvolupament d'una agricultura sostenible.
  • Afavorir, a Catalunya i al Rosselló, el desenvolupament econòmic d'empreses productores de bioplaguicides i el desenvolupament de les indústries locals al voltant de la producció d'aquests productes alternatius.

Per assolir aquests objectius, s’estudien biopesticides seleccionats d’acord amb la seva eficàcia a través d’assajos de camp. Les tasques dels socis participants es distribueixen de la següent manera: els estudis de camp els duen a terme la CA66 i l’INCAVI, l'avaluació de l'efecte sobre les plantes corre a càrrec de la UAB i la UdG i l'avaluació de l'impacte ambiental és realitzada per la UPVD, la UdG i Futureco Bioscience.

Les malalties i plagues sobre les quals es realitzaran assaigs de camp són Mildiu, oïdi i Botrytis en vinya, Monilia en presseguer i albercoquer, Mosca en cirerer i Males herbes en hortícoles de camp.

En els assajos s’inclouen referències comercials de pesticides i biopesticides basats en microorganismes i extractes botànics seleccionats. També s’avalua l’impacte de l’ús de productes de biocontrol en la qualitat del vi i el medi ambient mitjançant tècniques de transcriptòmica, metabolòmica i empremta metabòlica ambiental. Aquestes tècniques analitzen interaccions moleculars entre els components de barreges complexes de sòls, fulles i fruits, determinant l'expressió gènica, la síntesi de proteïnes i hormones del metabolisme o de la resposta a l'estrès de les plantes.

D'altra banda, el projecte recollirà informació sobre els residus dels productes, la formació de subproductes i l'efecte sobre la biodiversitat, per tal de determinar-ne la innocuïtat ecològica i assegurar que no són productes ecotòxics.

Mercè Llugany

Unitat de Fisiologia Vegetal (BABVE)
Facultat de Biociències
Universitat Autònoma de Barcelona

 
View low-bandwidth version