La UAB impulsa l'ús de la bicicleta

Bicicleta Facultat de Veterinària

La UAB està impulsant l’ús de la bicicleta com a mitjà d’accés al Campus des dels municipis de l’entorn. Al setembre s'inicien les obres per fer un carril bici que connectarà Badia del Vallès amb el campus, està en projecte un carril des de Sabadell, i en un futur, des de Cerdanyola.

12/04/2021

La UAB està impulsant l’ús de la bicicleta per accedir al campus. Ja s’han concretat algunes accions com són el carril bici entre el municipi de Badia del Vallès i el campus de la UAB. Es tracta de desdoblar el camí ja existent entre aquests dos punts, amb l’objectiu de suavitzar el pendent i fer-lo més còmode i segur. Tindrà una amplada d’uns 4 metres, per als dos sentits de la marxa. El camí antic es manté per als vianants. Es preveu iniciar les obres el setembre d’aquest any. És un projecte impulsat i a executar per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La UAB hi ha col·laborat en la redacció del projecte i ha posat a disposició els terrenys necessaris per al seu traçat en la part del Campus.

Un altre projecte amb el qual s’està treballant és un carril bici entre Sabadell i la UAB. El Projecte Portal Sud de Sabadell té previst la construcció d’un nou vial d’accés entre l’autopista C-58 i l’entrada sud de la ciutat. Això alliberaria la carretera antiga, que serà destinada a carril bicicleta que connectarà aquesta part sud de Sabadell amb el carril bici que puja des de Badia a través de Sant Pau de Riu Sec (IKEA). L’inici d’obres encara no està concretat.

Creada la Comissió BiciUAB

La UAB va celebrar el passat dijous, 8 d’abril, la primera reunió de la Comissió BiciUAB, que té per objectiu impulsar l’ús de la bicicleta com a mitjà d’accés al Campus des dels municipis de l’entorn. Impulsada pel Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat, vol aplicar mesures a partir de les demandes de les persones usuàries que són els que millor coneixen els dèficits.

Aquesta comissió està presidida per la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori, Carme Miralles-Guasch, i està integrada per la Unitat de Planificació de la Gestió de la Mobilitat de la UAB, com a part tècnica, i un grup de persones i entitats d’usuaris de la bicicleta amb alguna relació amb la UAB, de diversos territoris com ara els col·lectius de PAS, PDI i Estudiants així com d’entitats de promoció de la bici com Bicicleta Club de Catalunya de Sabadell (BACC), BITTER de Terrassa, Som Bici de Cerdanyola o Bici Barberà. També hi és present l’associació de famílies de l’Escoleta i la Unió de Veïns de Bellaterra.

En aquesta primera reunió hi van participar un total de 14 persones que van debatre sobre les principals mancances per arribar en bicicleta al campus en termes d’infraestructures, aparcaments i serveis com ara dutxes. La idea és continuar treballant conjuntament en el si d’aquesta comissió per anar avançant en millores.

 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
  • Energia neta i assequible
  • Ciutats i comunitats sostenibles
  • Acció climàtica