La Facultat de Ciències rep els nous estudiants i posa en marxa les matrícules

Matrícula

Aquest juliol, comença el procés de matrícula dels estudiants de nou accés amb la incorporació dels alumnes que accedeixen en primera opció als graus de la UAB. El proper dia 12 hi haurà sessions informatives de cada grau a la Facultat de Ciències. Tota  la informació es troba al web de matrícula de la UAB.

11/07/2019El dia 12 de juliol tindran lloc les sessions informatives per als nous estudiants de grau, on s'explicarà el funcionament de la matrícula. A l'apartat de matrícula del web de la UAB es pot consultar el dia i hora específics de cada grau.

L'apartat facilita informació general sobre el procés: la documentació necessària tant per formalitzar la matrícula com per sol·licitar a una beca, els horaris de les sessions informatives i de la pròpia matrícula, i les modalitats de pagament.

Cal tenir en compte que la matrícula és presencial. En el cas que l'estudiant no pugui venir a matricular-se, ha d'autoritzar per escrit una altra persona perquè ho faci en el seu nom. Pel que fa al pagament, es realitza per domiciliació bancària; al web, hi ha disponible un simulador de matrícula per calcular l'import a pagar en total o desglossat en terminis.

El web inclou també un apartat de preguntes freqüents i facilita les dades de contacte de les gestions acadèmiques de cada centre per poder fer consultes relacionades amb la matrícula.

Més informació: Matrícula

 

Notícies relacionades

Totes les notícies