Jornada de Benvinguda a l'alumnat de nou accés curs 2019/2020

Pèndol de Focault

Dilluns dia 9 de setembre es farà la jornada d'acollida per als alumnes de nou accés als estudis de la Facultat de Ciències

04/09/2019

JORNADES D’ACOLLIMENT 2019 – FACULTAT DE CIÈNCIES
DILLUNS 9 DE SETEMBRE


Sessió general a la Sala d’Actes:
Les sessions generals (Sala d’Actes) es desenvoluparan en dos torns (matí de 9:00 h a 10.00 h i tarda de 14:00 h a 15:00 h) i estan obertes a tots els alumnes de nou accés, de tota manera per comoditat en general es convoca al matí als grups amb docència al matí i a la tarda els grups amb docència a la tarda, així doncs:

Benvinguda per part del vicedegà d’estudiants
Explicació del funcionament del Servei d’Informàtica Distribuïda
Explicació del funcionament de la Biblioteca
Presentació de la Unitat de Dinamització Comunitària


La sessió del matí està adreçada a l’alumnat de primer dels graus de Física, Geologia, Matemàtiques, Matemàtica Computacional, Química i Estadística Aplicada.

La sessió en horari de tarda està adreçada a l’alumnat de primer dels graus de Física, Nanociència i Nanotecnologia, Química, Ciències Ambientals

Les sessions específiques es faran de forma separada per a cada titulació d’acord amb la següent distribució a càrrec dels coordinadors o professorat de cadascuna de les titulacions
 

TITULACIÓ DATA           HORARI      AULA       
 Grau Estadística Aplicada  09/09/2019  14:30 a 15  C3/028  
 Grau Física (MATÍ)   09/09/2019  10 a 11  C1/013  
 Grau Física (TARDA)   09/09/2019  15 a 16   C3/019    
 Grau Física+Matemàtiques  09/09/2019  10 a 11  C3/015   
 Grau Matemàtica Comp. i anal. dades  09/09/2019  10 a 11   C5/030  
 Grau Ciències Ambientals  09/09/2019  15 a 16    C3/022 
 Grau Geologia  09/09/2019  10 a 11   C3B/107 
 Grau Matemàtiques   09/09/2019  10 a 11  C5/239 
 Grau Nanociència i Nanotecnologia  09/09/2019  15 a 16  C3B/004  
 Grau de Química (MATÍ)   09/09/2019  10 a 11   C3/018    
 Grau de Química (TARDA)   09/09/2019  15 a 16   C3/017  
 Grau Física+Química  09/09/2019  15 a 16  C3/011