Jornada d'Acollida a l'alumnat de nou accés curs 2021/2022

Pèndol de Focault

Jornada d'Acollida per l'alumnat de nou accés als estudis de la Facultat de Ciències.

Dijous dia 9 de setembre a les 10:00 hores.

Els alumnes rebran al seu correu electrònic l'enllaç a TEAMS per a conectarse a la sessió.

03/09/2021

JORNADA D’ACOLLIDA 2021 – FACULTAT DE CIÈNCIES

Enllaç a la jornada d'acollida

Presentació de la degana

Presentació del servei de biblioteques

Presentació del servei d'informàtica

Presentació del servei Piune

Presentació de la Facultat

Presentació de la unitat de dinamització

Les sessions específiques es faran de forma separada per a cada titulació d’acord amb la següent distribució a càrrec dels coordinadors o professorat de cadascuna de les titulacions

 
TITULACIÓ DATA HORARI AULA 20/21

Grau Estadística Aplicada

13/09/2021 14:30 a 15 C3B/107
Grau Física 09/09/2021 12 a 13 Sessió
Grau Física + Mates 09/09/2021 13 a 14 Sessió
Doble Grau F+Q 09/09/2021 12:30 a 13:30 Sessió
Grau Matemàtica Computacional i Anal. Dades 13/09/2021 9 a 9:30 aula de classe

Grau  CCAA

Grau CCAA i Geologia

13/09/2021 14 a 15 C3/022
Grau Geologia 13/09/2021 10 a 11

C5/034

Grau Matemàtiques 09/09/2021 12 a 13  Sessió
Grau Nanociència i Nanotecnologia 13/09/2021 15 a 16 C3B/004
Grau Química (tots els grups) 09/09/2021 12:30 a 13:30  Sessió
Grau de Ciències 09/09/2021 12:00 a 13:00  Sessió