En marxa les enquestes d'avaluació del segon semestre

caretes enquestes de satisfaccio

Obert el termini per participar a les enquestes d'avaluació de l'actuació docent del professorat i de les assignatures de Grau i mòduls de Màster. Per poder continuar millorant en la qualitat de la nostra universitat, demanem la màxima participació en l'enquesta. 

19/05/2021

Com cada curs, arriba el moment de participar en l’avaluació del professorat i de les assignatures/mòduls. L'enquesta sobre l'actuació docent del professorat es posa en marxa cada semestre. És l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció de l'alumnat sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula, i al mateix temps, permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions.

L’opinió de l’alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i febles en el desenvolupament de les mateixes. Us animem a fer-nos arribar la vostra valoració, que ens permetrà introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge de les persones usuàries.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l'alumnat atorga al seu professorat i de les assignatures/mòduls, ja que la identificació personal de l'alumnat -necessària per tal d'assegurar que cada estudiant només respon els qüestionaris que li corresponen- i les valoracions que se’n fan, no estan relacionades i no tenen possibilitat de connexió.

 

Participa a l'enquesta per ajudar-nos a seguir millorant!