Comisiones delegadas

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Titulacions (COAT), comissió amb competències sobre ordenació acadèmica i qualitat
Actualitzada el 26 de febrer de 2024

Anna Matamala, vicedeganat responsable de l’àmbit d’ordenació acadèmica  
Sílvia Bau, gestora de qualitat  
Joaquín Beltrán, director del DTIEAO
Ester Torres, coordinació GEAO
Jordi Mas, coordinació GTI
Mireia Vargas, coordinació GEEX
Blai Guarné, coordinació MUEGAO
Marta Arumí, coordinació MUIC
Pilar Cid, coordinació MUTTT
Estel·la Oncins, coordinació MUTAV  
Patricia Rodríguez, coordinació MUTEI  
Francisca Pérez de Haro, en representació de la Gestió Acadèmica
María Jesús Machuca, en representació del professorat GEEX permanent
Antinea Ravarotto, en representació del professorat GEEX no permanent  
Lucía Molina, en representació del professorat GTI permanent
Francesc Galera, en representació del professorat GTI no permanent
Makiko Fukuda, en representació del professorat GEAO permanent  
Tomoko Umemoto, en representació del professorat GEAO no permanent
Pilar Sánchez, en representació del professorat permanent dels màsters
Tomàs Grau, en representació del professorat no permanent dels màsters
Ainoha Edo Molina, en representació de l'alumnat del GEAO
Nil Gatius, en representació de l'alumnat del GTI
Glòria Poliseno, en representació de l'alumnat dels màsters
Jordi Pujadas, en representació de l'alumnat del GEEX

 

Comissió amb competències sobre economia i serveis
Olga Torres, degana
Isabel Durbán, administradora
Pilar Cid, en representació del professorat permanent
Manuel Barrios, en representació de l’alumnat
Gabriele Grauwinkel, en representació del professorat no permanent
Francisca Pérez de Haro, en representació del PAS

 

Comissió d'espais
Olga Torres, degana
Isabel Durbán, administradora
Ascensión Gómez, en representació del PAS
Júlia Mateos, en representació del PAS
Lucía Molina, en representació del professorat permanent
Gerard Polinario, en representació de l'alumnat del GTI
Vanessa Palomo, en representació del professorat temporal
Pilar Sánchez, en representació del professorat permanent

 

Comissió d'igualtat
Amelia Sáiz, presidència
Xènia Amorós, en representació del professorat temporal
Mari Carmen Espín, en representació del professorat temporal
Isabel Durban, en representació del PAS
Francisca Pérez de Haro, en representació del PAS
Anna Gil, en representació del professorat permanent
Maria Antonia Martí Escayol, en representació del professorat permanent
Míriam Picó López (delegada d'igualtat del GEEX)
Minerva Salguero Morente (delegada d'igualtat del GTI)
 

 


COMISSIONS DE QUALITAT DE LES TITULACIONS DE GRAU

 

Composició de la Comissió de Qualitat del GEEX
Aprovada el 28 de setembre de 2023

 • El coordinador o coordinadora de titulació: Mireia Vargas
 • El coordinador o coordinadora de TFE de la titulació: Àngels Catena
 • El coordinador o coordinadora de pràctiques de la titulació, si n’ofereix: no aplicable
 • Un representant de l’alumnat (màsters) o dos representants (graus), un dels quals de 3r o 4t curs:  Zheyi Chen, Abril Sánchez
 • Un representant d’exalumnes de la titulació: no aplicable
 • Un representant del personal acadèmic: Chiao-In Chen
 • El gestor o gestora Acadèmic o la persona que delegui: Francisca Pérez de Haro
 • El gestor o gestora de Qualitat del centre: Sílvia Bau
 • Un representant dels ocupadors i associacions professionals: Marta Andia (Institut Confuci de Barcelona)

 

Composició de la Comissió de Qualitat del GTI
Aprovada el 28 de setembre de 2023

 • El coordinador o coordinadora de titulació: Jordi Mas López
 • El coordinador o coordinadora de TFE de la titulació: Àngels Catena
 • El coordinador o coordinadora de pràctiques de la titulació, si n’ofereix: Nazir Ahmed Can
 • Un representant de l’alumnat (màsters) o dos representants (graus), un dels quals de 3r o 4t curs:  Iván Ballesteros, Ignacio Ferrer González
 • Un representant d’exalumnes de la titulació: Laura Helena Nine
 • Un representant del personal acadèmic: Carmen Bestué
 • El gestor o gestora Acadèmic o la persona que delegui: Francisca Pérez de Haro
 • El gestor o gestora de Qualitat del centre: Sílvia Bau
 • Un representant dels ocupadors i associacions professionals: Gemma Brunat (Presidenta de l'APTIC)

 

Composició de la Comissió de Qualitat del GEAO;
Aprovada el 28 de setembre de 2023

 • El coordinador o coordinadora de titulació: Ester Torres
 • El coordinador o coordinadora de TFE de la titulació: Àngels Catena 
 • El coordinador o coordinadora de pràctiques de la titulació, si n’ofereix: Nazir Ahmed
 • Un representant de l’alumnat (màsters) o dos representants (graus), un dels quals de 3r o 4t curs: Camila Belén Marín Centurión i Antonio López Gutiérrez
 • Un representant d’exalumnes de la titulació: Àfrica Nadal
 • Un representant del personal acadèmic: Blai Guarné
 • El gestor o gestora Acadèmic o la persona que delegui: Francisca Pérez de Haro
 • El gestor o gestora de Qualitat del centre: Sílvia Bau
 • Un representant dels ocupadors i associacions professionals: Mihwa Jo (Institut Sejong Barcelona)

 


COMISSIONS DE QUALITAT DE LES TITULACIONS DE MÀSTER

 

Composició de la Comissió de Qualitat del MUEGAO
Aprovada el 28 de setembre de 2023

 • El coordinador o coordinadora de titulació: Blai Guarné
 • El coordinador o coordinadora de TFE de la titulació: David Saurí
 • El coordinador o coordinadora de pràctiques de la titulació, si n’ofereix: no aplicable
 • Un representant d’exalumnes de la titulació: Maria Arrébola
 • Un representant del personal acadèmic: Ester Torres
 • El gestor o gestora Acadèmic o la persona que delegui: Francisca Pérez de Haro
 • El gestor o gestora de Qualitat del centre: Sílvia Bau
 • Un representant dels ocupadors i associacions professionals: Mihwa Jo (Institut Sejong Barcelona)

 

Composició de la Comissió de Qualitat del MUIC
Aprovada el 28 de setembre de 2023

 • El coordinador o coordinadora de titulació: Marta Arumí
 • El coordinador o coordinadora de TFE de la titulació: Marta Arumí
 • El coordinador o coordinadora de pràctiques de la titulació, si n’ofereix: no aplicable
 • Un representant de l’alumnat (màsters) o dos representants (graus), un dels quals de 3r o 4t curs: Maria Halip
 • Un representant d’exalumnes de la titulació: Laia Llinàs
 • Un representant del personal acadèmic: Susagna Guardiola
 • El gestor o gestora Acadèmic o la persona que delegui: Francisca Pérez de Haro
 • El gestor o gestora de Qualitat del centre: Sílvia Bau
 • Un representant dels ocupadors i associacions professionals: Cristina Amils (Agrupació d'Intèrprets de Barcelona)

 

Composició de la Comissió de Qualitat del MUTAV
Actualitzada el 26 de febrer de 2024

 • El coordinador o coordinadora de titulació: Estel·la Oncins
 • El coordinador o coordinadora de TFE de la titulació: Estel·la Oncins
 • El coordinador o coordinadora de pràctiques de la titulació, si n’ofereix: no aplicable
 • Un representant de l’alumnat (màsters) o dos representants (graus), un dels quals de 3r o 4t curs: Maria Guallar Comas
 • Un representant d’exalumnes de la titulació: María Eugenia Larreina
 • Un representant del personal acadèmic: Judith Cortés
 • El gestor o gestora Acadèmic o la persona que delegui: Francisca Pérez de Haro
 • El gestor o gestora de Qualitat del centre: Sílvia Bau
 • Un representant dels ocupadors i associacions professionals: Eva Peribáñez

 

Composició de la Comissió de Qualitat del MUTEI
Aprovada el 28 de setembre de 2023

 • El coordinador o coordinadora de titulació: Patricia Rodríguez Inés
 • El coordinador o coordinadora de TFE de la titulació: Nadine Ducca
 • El coordinador o coordinadora de pràctiques de la titulació, si n’ofereix: no aplicable
 • Un representant de l’alumnat (màsters) o dos representants (graus), un dels quals de 3r o 4t curs: Marina Rodríguez Belmonte
 • Un representant d’exalumnes de la titulació: Marc Miranda Neiva
 • Un representant del personal acadèmic: Mariana Orozco
 • El gestor o gestora Acadèmic o la persona que delegui: Francisca Pérez de Haro
 • El gestor o gestora de Qualitat del centre: Sílvia Bau
 • Un representant dels ocupadors i associacions professionals: Verònica López garcia (Souns&Words)

 

Composició de la Comissió de Qualitat del MUTTT
Aprovada el 28 de setembre de 2023

 • El coordinador o coordinadora de titulació:  Pilar Cid
 • El coordinador o coordinadora de TFE de la titulació: Pilar Sánchez Gijón
 • El coordinador o coordinadora de pràctiques de la titulació, si n’ofereix: no aplicable
 • Un representant de l’alumnat (màsters) o dos representants (graus), un dels quals de 3r o 4t curs: Anna Gallinat Rios
 • Un representant d’exalumnes de la titulació: Claudia Martín Solé i Sofia del Carmen Segura Sánchez del Pozo
 • Un representant del personal acadèmic: Manuel Mata
 • El gestor o gestora Acadèmic o la persona que delegui: Francisca Pérez de Haro
 • El gestor o gestora de Qualitat del centre: Sílvia Bau
 • Un representant dels ocupadors i associacions professionals: Olga López