Faculty Board

Comunicats de la Junta de Facultat

12/02/2019 Comunicat de la Junta de la Facultat davant l'inici de la vista oral al Tribunal Suprem

14/12/2017 Comunicat de la Junta de la Facultat sobre la situació política a Catalunya

31/10/2017 Manifest en suport de l’Escola Catalana

Normatives

Document que regula les Comissions de Qualitat de les Titulacions, aprovat per la Junta de Facultat el 5 de juliol de 2021

Protocol de Coordinació Docent aprovat per la Junta de Facultat el 5 de juliol de 2021

Normativa d'avaluació de la Facultat de Traducció i d'Interpretació

Composició de la Junta de la Facultat de Traducció i d’Interpretació
(actualitzat: març de 2022)
 

Junta de la Facultat de Traducció i d’Interpretació 
 

Membres nats

  Torres Hostench, Olga, degana

  Durbán García, Isabel, administradora de centre

 

Equip de deganat
 
Sánchez Gijón, Pilar, secretària acadèmica i  vicedegana d'Estudis de Grau i de Postgrau
Matamala Ripoll, Anna, vicedegana d'Ordenació Acadèmica i de Qualitat
Gil Bardají, Anna, vicedegana d'Alumnat i Promoció
Ahmed Can, Nazir, vicedegà de Professionalització i Internacionalització
Mas, Jordi, coord. del GTI
Torres, Ester, coord. del GEAO
Arumí Ribas, Marta, coord. de MUIC
Mangiron Hevia, Carme, coord. de MUTAV
Rodríguez Inés, Patricia, coord. del MUTEI
Cid Leal, M. Pilar, coord. del MUTTT
Vargas Urpi, Mireia, coord. del GEEX
Catena, Àngels, coord. de TFG
 

Sector A

Abu-Sharar Abu-Sharar, Hesham
Aguilar Cuevas, Lourdes
Bacardi Tomas, Montserrat
Beltran Antolin, Joaquín
Bestue Salinas, Carmen
Casas Tost, Helena
Catena Rodulfo, Àngels
Marti Escayol, Maria Antonia
Mas Lopez, Jordi
Molina Martinez, Lucía
Perpinya Morera, Maria Remei
Rios Mestre, Antonio
Romero Ramos, Maria Guadalupe
Rovira Esteva, Sara
Saiz Lopez, Amelia
Santamaria Guinot, Laura
Zhou Gu, Minkang

  
Sector B

Castillo Iglesias, Just
Grauwinkel, Gabriele
Stampa García-Ormaechea, Guiomar
Serra Vilella, Alba
Umemoto, Tomoko


Sector C
 
Castro Ruiz, Phoenyx
Fernández Martínez, María
García Luque, Nerea
Gomez Costa, Desirée
Miranda Neiva, Marc
Ortega Clopés, Raquel
Polinario Mohamud, Gerard
Ramírez Pairo, Javier
Rodriges Borrego, Irene
Romeu Chan, Christine
Salguero Luque, Laura
Sevillano Portero, Laura
Toro Carrero, María
Vicens Marquès, Mercè
  
Sector D

Doroteo Muñoz, Antonia
Gallego González, Nuria
Gómez Molina, Ascensión
López Cejas, Enric
López Curiel, David