Go to main content

Upcoming Doctoral Thesis Defenses

05 Jul 2023
Share by Whatsapp Share by e-mail

Upcoming Doctoral Thesis Defenses

Tesi Doctoral

«Mercat laboral d' interpretació i de traducció Libraportuguès i les seves implicacions per a la formació»
Prepared by: Renata Cristina Vilaça Cruz.

Supervision: Dr. Anabel Galán-Mañas
12/07/2023 - Sala Jordi Arbonés  -  14h 

Resum En les últimes dècades, les polítiques brasileres han fomentat la difusió de la llengua de signes brasilera (Lliures) i les persones sordes han guanyat espai en diferents àrees. També ha provocat un augment de la necessitat d'interpretació i traducció de Lliures en diferents contextos i una ampliació del mercat laboral per als i les professionals. Davant la necessitat de professionals, en 2008 es van iniciar els cursos de grau específics per a formació de professionals d'interpretació i traducció de llengua de signes brasilera-portuguès (RODRIGUES, 2018), però, aquesta formació és insuficient perquè hi ha només vuit cursos al Brasil (FARIA, GALÁN-ARAGONESES, 2018; RODRIGUES, 2018) i no respon a les necessitats del mercat, segons les reclamacions que formulen les entitats usuàries. L'objectiu d'aquesta recerca és doble; d'una banda, pretenem analitzar les característiques del mercat laboral de la interpretació i traducció de Lliures per a definir les necessitats de formació en interpretació i traducció intermodals al Brasil i, d'altra banda, analitzar la formació en interpretació i traducció de Lliures-portuguès. Aquesta recerca, de tipus descriptiu (GIL, 2008), es caracteritza per ser mixta, ja que adopta un enfocament qualitatiu i quantitatiu. Per a aconseguir els nostres objectius, es conduiran dos estudis: 1) sobre el mercat laboral, del qual es recollirà informació que ens permeti descriure les característiques del mercat laboral de la interpretació i la traducció Lliures-portuguès al Brasil (principals tasques desenvolupades, camps d'actuació, direccionalitat de la interpretació i traducció entre Lliures i portuguès, relació laboral o professional, dinàmica de treball, competències necessàries per a l'exercici professional), 2) sobre la formació en interpretació i traducció de Lliures-portuguès, del qual es recollirà informació que ens permeti descriure la formació actual dels professionals, els currículums dels cursos de formació específica; les necessitats formatives. Aquests resultats es recolliran a través de qüestionaris, grups de discussió amb professionals i anàlisi documental. Els resultats dels dos estudis (mercat laboral i formació) es creuaran per a esbrinar si la formació dóna resposta a les necessitats del mercat.

Abstract
 

Resumen
 

Renata Cristina Vilaça Cruz

Within