Go to main content
Universitat Autònoma de Barcelona
Department of Translation, Interpreting and East Asian Studies

Research groups

SGR-GRC (Consolidated Research Groups). AGAUR

Financed

Logo Transmedia Catalonia

 

TransMedia Catalonia

(2021 SGR 00077) I.P. Anna Matamala

 

Logo MIRAS

 

MIRAS

(2021 SGR 00086) I.P. Marta Arumí

Logo GREGAL

 

GREGAL

Circulacio Cultural Japo-Corea-Catalunya

(2021 SGR 00558) I.P. Blai Guarné

 

Recognized

Logo GETCC

 

GETCC

(2021 SGR 00016) I.P. Montserrat Barcardí

Logo Tradumàtica

 

Tradumàtica

(2021 SGR 00137) I.P. Pilar Sánchez-Gijón

Logo Transmedia Catalonia

 

GELEA2LT

Grup d'estudi de la literacitat en l’ensenyament i 
l’aprenentatge de segones llengües i traducció

(2021 SGR 00722) I.P. Sara Rovira-Esteva

Logo FORTI

 

FORTI 

Formación en traducción e interpretación

(2021 SGR 00871) I.P. Patricia Rodríguez-Inés 

Logo INTERASIA

 

InterAsia

(2021 SGR 01028) I.P. Joaquín Beltrán

Other research groups

Logo TXICC

 

TXICC

Grup de recerca en Traducció del xinès al
català/castellà

Logo REICIT

 

REICIT

Recerca en Estudis Interculturals i Traducció

Logo PACTE

 

PACTE

(2017 SGR 73) I.P. Amparo Hurtado

Logo ETIENE DOLET

 

Etienne Dolet