Go to main content

Eumo Collection

Col·lecció Eumo

Des de l'any 1995 el Departament Traducció i d'Interpretació participa en la col·lecció “Biblioteca de Traducció i d'Interpretació”, conjuntament amb Eumo Editorial, el Departament de Traducció i Filologia de la UPF, la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic, i el Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I. L'objectiu de la col·lecció és donar a conèixer els resultats de la recerca del professorat dels diferents departaments implicats, com també oferir manuals indispensables per a la docència i l’aprenentatge.

Consell assessor

 • Directora: Pilar Godayol
 • Montserrat Bacardí i Marisa Presas (UAB)
 • Cristina Gelpí i Marcel Ortín (UPF)
 • Ramon Pinyol i Xus Ugarte (UVic)
 • Frederic Chaume i Carme Pinyana (UJI)

Com publicar?

Les persones interessades a publicar en aquesta col·lecció han de fer arribar a la directora (pgodayol@uvic.cat) una proposta amb l'índex de l'obra, un capítol de mostra i una justificació

Títols publicats

 1. Lingüística per a la Traducció (Ricardo Muñoz)
 2. Traducció i literatura, Homenatge a Ángel Crespo (Soledat Gonzalez i Francisco Lafarga [ed.])
 3. Cent anys de traducció al català (1891-1990) (Montserrat Bacardí, Joan Fontcuberta i Francesc Parcerisas [ed.])
 4. L’art de traduir. Reflexions sobre la traducció al llarg de la història (Enric Gallén, Manuel Llanas, Marcel Ortín, Ramon Pinyol i Pere Quer)
 5. Espais de frontera. Gènere i traducció (Pilar Godayol)
 6. La traducció dalt de l’escenari (Eva Espasa Borràs)
 7. El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària (Josep Marco)
 8. Doblatge i subtitulació per a la TV (Frederic Chaume)
 9. Manual de traducció anglès-català (Jordi Ainaud, Anna Espunya i Dídac Pujol)
 10. Traduir el desig (Marta Marín-Dòmine)
 11. Manual de traducció cientificotècnica (Vicent Montalt i Resurrecció)
 12. Oralitat, narrativa i traducció ( Dolors Cinca. Edició a cura d'Ovidi Carbonell)
 13. Llengua i estilística en la narrativa de Jane Austen (Victòria Alsina)
 14. Manual de traducció alemany-català (Heike van Lawick)
 15. Traducció, edició, ideologia. Aspectes sociològics de les traduccions de La Bíblia i L’Odissea al català (Francesc Parcerisas)
 16. La pràctica de la interpretació (anglès català) (Xus Ugarte i Ballester)
 17. La pràctica de la traducció francès-català (Joan Verdegal)

Títols pendents de publicació
Manual de subtitulació (Eduard Bartoll)

On es poden adquirir?
A qualsevol llibreria